Historia chóru Pueri Cantores Santi Nicolai

Facebook Google+

Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai – Honorowy Ambasador Królewsko-Górniczego Miasta Bochni jest zespołem śpiewaków-amatorów powołanym do życia w 1987 roku z inicjatywy ks. Stanisława Adamczyka, będącego do dnia dzisiejszego jego dyrygentem.

U początku działalności bocheńskiego zespołu założycielowi chóru przyświecał jeden cel – wykonując i promując muzykę sakralną wychowywać młodych chórzystów, którzy będą aktywnie uczestniczyć w życiu swojego miasta, wzbogacając oprawą muzyczną uroczystości religijne i środowiskowe. Dlatego też od początku istnienia wokół chłopięcego chóru ukształtowało się środowisko, w którym chłopcy uczą się samodyscypliny, koncentracji uwagi, odpowiedzialności i dokładności w pracy zespołowej, samokrytycyzmu, a nade wszystko doświadczają radości tworzenia oraz przeżywania piękna w służbie Bogu i ludziom.

Obecnie zespół koncertuje przed znacznie szerszą publicznością. Jest nie tylko ceniony w kraju ale i dobrze znany poza jego granicami. Wykonuje wszechstronny repertuar sakralny oraz współczesne utwory muzyki rozrywkowej. Artystyczne osiągnięcia chóru mają swoje odzwierciedlenie w licznych nagrodach i wyróżnieniach jakimi zespół został uhonorowany na przestrzeni lat, uczestnicząc w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach i festiwalach. Warto w tym miejscu wspomnieć chociażby następujące wyróżnieniach, które znalazły się w dorobku zespołu:
IV miejsce w kategorii chórów mieszanych na XLVII Międzynarodowym Konkursie Polifonicznym Guido D’Arezzo we Włoszech (1999),
III miejsce w kategorii chórów mieszanych na XX Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Cantonigròs odbywającym się w Katalonii (2002),
I miejsce cum laude na VIII Międzynarodowym Festiwalu Giuseppe Zelioli w Lecco we Włoszech (2009),
I miejsce na XII Międzynarodowym Festiwalu Giuseppe Zelioli w Lecco we Włoszech (2016).

Zespół wielokrotnie odbywał zagraniczne tournée koncertując w Austrii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwie, Luksemburgu, Niemczech, Słowacji, Ukrainie i Włoszech. Pomimo faktu iż jest chórem amatorskim, wśród elit polskiego środowiska muzycznego cieszy się dużym uznaniem, wyrazem czego jest niezwykle prestiżowa, gdyż jedyna w Polsce, przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki Nagroda im. Jerzego Kurczewskiego, którą w 2002 roku Kapituła tejże nagrody pod honorowym patronatem Krzysztofa Pendereckiego uhonorowała dyrygenta chóru księdza Stanisława Adamczyka. Świadectwem uznania są również kierowane pod adresem zespołu liczne zaproszenia do wzięcia udziału w najważniejszych wydarzeniach muzycznych w Polsce.

Bocheńskiego chóru słuchano podczas międzynarodowych festiwali Wratislavia Cantans, Muzyka w Starym Krakowie, Gaude Mater w Częstochowie, Gaude Cantem w Bielsku Białej. Zespół koncertował wraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną i Chórem Polskiego Radia, a także z Madrygalistami i Orkiestrą Capella Cracoviensis (wykonując m.in.: Oratorium Mesjasz G.F. Händla, Oratorium Święty Stanisław F. Liszta, Oster-OratoriumMagnificat J.S. Bacha oraz Litaniae Lauretanae W.A. Mozarta).
W ostatnich latach w repertuarze zespołu znalazły się również takie dzieła na orkiestrę i chór jak: Oratorium - Różańcowe Obrazy Bocheńskiej Matce w Ofierze J. Świdra, Oratorium Rudzkie H.J. Botora, Pasja wg św. Łukasza oraz Credo K. Pendereckiego.

Chór Pueri Cantores Sancti Niclai wielokrotnie brał udział w tak znakomitych wydarzeniach artystycznych odbywających się cyklicznie w Krakowie jak Festiwal Muzyki Filmowej, Festiwal Muzyki Polskiej czy Muzyka w Starym Krakowie.
W 2015 roku inaugurując jubileuszową 40-stą edycję festiwalu Muzyka w Starym Krakowie w Katedrze Królewskiej na Wawelu chór wraz z orkiestrą wykonał Magnificat Mikołaja z Radomia i Cracovia civitas anonimowego kompozytora, pod batutą Stanisława Gałońskiego. W tym samym roku chór wraz z orkiestrą i solistami wykonał Missa in tempore belli (Paukenmesse) Josepha Haydna pod dyrekcją Macieja Tworka.

Chór posiada bogatą dyskografię - do tej pory wydał 13 płyt CD oraz uczestniczył w licznych nagraniach dla Polskiego Radia i Telewizji. Na stałe z zespołem współpracują:
Bożena Wojciechowska - drugi dyrygent,
Marcin Skoczek - asystent dyrygenta,
Krzysztof Kościółek - akompaniator.